SHIELD KanuilinganiKavâ

SHIELD KanuilinganiKavâ

SHIELD ingiggatitauniattuk inosuttunut, inummaginnut ikajuttauniKallutik, Kaujititsiutik Kanutsiak inositsiaginnimut ilagellutik nuliaKatigeKattalutik pitjutiKaluattuk ukutigona ACT.

SHIELD kanuilinganinga:

 • Nukkinik pitsatutsinik kanuk tugâviKatsianik inosikkut aulatauninga
 • Isumatsasiutsianik, isumâlotianik sivunitsaliutsianik sunalukamut agviatauniKalugani
 • Ilinniatitaullutik ilisimajunut kaujimajauts; atunut
 • suliaKaKatigellitik ikajuttaulutik inunnik allanillu nunaKakKâsimajunik sivulittisianik kuviasuatisisonik kaujimajullaginik.

SHIELD Inosuttut pivitsangit

 • Labradorime kaujimajullaginut sivuittaulutik, ilinniatitaulutik
 • KAtimatitaullutik October 2018
 • KatinganiKatitaullutik 2019 -2020
 • Inosuttunut aulataullutik kanugalatuinnak pititaullutik
 • InosuttoKatiget iligetitaulutik nunakKatigengitik sâlakkumautillutik.

SHIELD Tugâgutingit

Atullutik ACT, kikKanemiut satjugiamiut Labradorimiut jârilet 14 – 18 tikillugu imalingajut:

 • Namminik sivunittiusonguliaKillutik, sivukatannikut pisongutsiagiaKanik kanuittailigiamillu inosimmik
 • KaujimaniKatsianik ammalu inositsiagittogiamik, kanullu piujumik ilagennimik nuliaKattanikut Kaujimattisitsiasongullune
 • IlitsiasimaniKannikallune Kanuk ungumajaunnisanga nuliannikut aittunattalunnik ufvale aglât tuKunatualuit siamasongunmata kamatsianginikut, piunitsamak Kaujimatitsisiallune inositsiaginnik kamagillugu

%d