SHIELD

Siamatitsinik nuliannikut Hotsiavuanik inositsiak IkKaititsiutik Labradorime Dungaanimiunut nutânguvuk sakKitainnakut ingiggatitaunitsanga inosuttunut ilangajuk Kanutsiak namminik sakKititsinik Kanullu ippiniannik ukutigona atullutik Allanguannik sananguanik, ilikKusinik atullutik ammalu Kagitaujanik atullutik. Asiagut katiKattamilutik katimalutik aullalutillonet inosuttuit Kanugalatuinnak, pikatitaukattalutik

SHIELD songujonimmik sakKititsivuk Labradorimiunut jarilinnut 11-24 tikillugu.

Kimiggusiannik kanuk inositsiaginik kanuingisiannik, ilagetsianik, imminik kamatsianik inosimmik, ânniatâttailinik nuliallutik, kuviasullutik.

SuliaKallutillu atuatsinikKut ilinniatitaullutik ilisimajullaginut sivulitsiasonut

ACT Creations

SHIELD ingigganiKaniakKut pingasunik jarinik. Ikajuttaulutik kenaujatigut pijumik Public Health Agency of Canada’s HIV Hep C Community Action Fund, with additional supports from Social and Economic Well-Being Division of GovNL’s Department of Children, Seniors and Social Development,  Kanadame inositsiaginnikut, HepC, ammatauh aittunattulukait ânniatâgisot – Labrador Friendship Centre.

%d bloggers like this: