SHIELD

Siamatitsinik nuliannikut Hotsiavuanik inositsiak IkKaititsiutik Labradorime Dungaanimiunut nutânguvuk sakKitainnakut ingiggatitaunitsanga inosuttunut ilangajuk Kanutsiak namminik sakKititsinik Kanullu ippiniannik ukutigona atullutik Allanguannik sananguanik, ilikKusinik atullutik ammalu Kagitaujanik atullutik. Asiagut katiKattamilutik katimalutik aullalutillonet inosuttuit Kanugalatuinnak, pikatitaukattalutik

SHIELD songujonimmik sakKititsivuk Labradorimiunut jarilinnut 14 – 18 tikillugu.

Kimiggusiannik kanuk inositsiaginik kanuingisiannik, ilagetsianik, imminik kamatsianik inosimmik, ânniatâttailinik nuliallutik, kuviasullutik.

SuliaKallutillu atuatsinikKut ilinniatitaullutik ilisimajullaginut sivulitsiasonut

SHIELD ingigganiKaniakKut pingasunik jarinik. Ikajuttaulutik kenaujatigut pijumik Public Health Agency of Canada’s HIV Hep C Community Action Fund, with additional supports from the Public Engagement & Planning Division of Government of Newfoundland & Labrador,  Kanadame inositsiaginnikut, HepC, ammatauh aittunattulukait ânniatâgisot – Labrador Friendship Centre.

%d bloggers like this: